Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 22:48

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị Cộng tác viên truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ngày 9/11/2023, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị cộng tác viên truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bàn,Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Tiến sĩ Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh, cùng với trên 200 đại biểu là Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn, Chi hội trưởng Hội Nông dân các ấp, khu phố.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bàn,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thời gian qua, BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, nhiều nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT phổ biến kịp thời đến người nông dân. Hàng năm, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHYT đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương hội giao. Để tiếp tục tập hợp, vận động, thuyết phục hội viên, nông dân phát huy vai trò trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại thì mỗi hội viên nông dân cần phải tích cực tham gia công tác BHXH, BHYT để bảo đảm an sinh, chất lượng cuộc sống lâu dài, đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Hội Nông dân là một trong những nhân tố giữ vị trí, vai trò và trách nhiệm rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bàn yêu cầu các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung ghi chép các chuyên đề đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi thảo luận trong công tác phối hợp truyền thông, tiếp thu, vận dụng những kiến thức được triển khai tại hội nghị hôm nay để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Bàn, TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được truyền thông cổ động về chính sách BHXH, BHYT thông qua 2 tác phẩm “Hát về BHXH Việt Nam”, Vọng cổ “Thỏa nguyện an sinh”.

Tiến sĩ Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh trình bày nội dung chuyên đề tại hội nghị

Tiến sĩ Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh làm báo cáo viên, trực tiếp truyền đạt khái quát Tư tưởng Hồ Chí Minh về BHXH, BHYT; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH toàn dân và BHYT toàn dân; Giới thiệu tổng quan những nội dung trọng tâm trong Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Tiến sĩ Dương Văn Thắng dành thời gian trao đổi những vấn đề cơ bản nhất về cơ sở lý luận về truyền thông, đồng thời truyền đạt một số kỹ năng truyền thông cơ bản để vận động phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ảnh: Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Phần trao đổi thảo luận nhận được nhiều ý kiến của đại diện hội nông dân các huyện phát biểu sôi nổi. Các ý kiến trân trọng cảm ơn các nội dung chuyên đề do Tiến sĩ Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH trình bày tại hội nghị, cô đọng và dễ hiểu, tâm đắc nhiều thông điệp hay được truyền tải và đề nghị lãnh đạo hai ngành tiếp tục quan tâm, hàng năm tổ chức nhiều lớp tập huấn truyền thông để hội viên hội Nông dân ngày càng nâng cao kỹ năng truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, một số ý kiến trao đổi cụ thề về chế độ, chính sách được chủ trì hội nghị tiếp thu, giải đáp cụ thể từng vấn đề, giúp cho các đại biểu tham dự nắm chắc, hiểu sâu về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là kỹ năng truyền thông vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kim Châu