Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 20:41

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở huyện Bình Đại

Đến ngày 31/12/2023, toàn huyện có 4.876 lượt khách hàng được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 169.169 triệu đồng, mức vay bình quân 35 triệu đồng/khách hàng. Trong đó, một số chương trình có doanh số cao như cho vay hộ nghèo hơn 11.035 triệu đồng; hộ nghèo gần 15.692 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 14.181 triệu đồng; Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (HSXKDVKK)  24.488 triệu đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMTNT) gần 39.707 triệu đồng; Quỹ quốc gia việc làm 48.032 triệu đồng; Học sinh sinh viên 11.573 triệu đồng… Tuy nhiên, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn cho vay một số chương trình còn hạn chế, nhất là chương trình cho vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và chương trình cho vay Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tại địa phương.

Trên địa bàn huyện hiện có 14.312 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ gần 454.723 triệu đồng, tăng 69.325 triệu đồng so với năm 2022. Khách hàng chủ yếu vay vốn cho mục đích chăn nuôi thủy sản; chăn nuôi bò, dê; cải tạo ruộng vườn. Từ đó, nhiều hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo ở huyện còn 3,23% cuối năm 2023.

Điểm giao dịch xã Phú Long

Trong các ngày giao dịch ở địa bàn, lãnh đạo NHCSXH huyện Bình Đại tham gia giao ban trực tiếp với các xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, quy mô và chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực. Nợ quá hạn chỉ 683 triệu đồng, chiếm tỷ lệ hơn 0,15% trên tổng dư nợ. Riêng tại địa bàn xã Phú Long hiện tại không phát sinh nợ quá hạn, dư nợ 40 tỷ đồng với 812 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn vay.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở ấp Giồng Kiến, xã Phú Long là một trong những khách hàng quen thuộc của NHCSXH huyện Bình Đại khi đã nhiều lần vay vốn để phát triển sản xuất. Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, nhờ vay vốn đầu tư chăn nuôi bò và cải tạo vườn, đến năm 2023, gia đình đã thoát nghèo. Hiện, ông đang có 3 con bò mẹ và 4 công vườn dừa. Dự kiến thu nhập từ 3 con bò mẹ này, mỗi năm xuất chuồng 3 con bò con sẽ giúp gia đình ông có kinh tế ổn định, thoát nghèo bền vững hơn trong thời gian tới.

Tương tự, gia đình chị Võ Thị Liên ở ấp Ao Vuông, xã Phú Long cũng thoát nghèo vào năm 2023 nhờ vay vốn chính sách. Hiện, chị Liên đang nuôi thủy sản (nuôi tôm thẻ) 3 công mặt nước và trồng 1 màu. Thu hoạch Tôm và màu hàng năm đã mang lại cho gia đình chị thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm, kinh tế gia đình chị rất ổn định và thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

Để vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, thời gian tới, NHCSXH huyện Bình Đại sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm giao dịch xã và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác rà soát, kiểm tra trước, trong và sau cho vay, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Thanh Hiếu