Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:09

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giồng Trôm đánh giá xếp hạng sản phẩm Ocop đợt 1 năm 2023

Ngày 01/6/2023, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) huyện Giồng Trôm đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023. Bà Đinh Thị Thanh Nhanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong hội đồng đánh giá cấp huyện; Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt - Đại diện đơn vị tư vấn, hỗ trợ thực hiện Bộ hồ sơ sản phẩm; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các xã Hưng Nhượng, Mỹ Thạnh, Phong Nẫm, Lương Quới, Bình Thành, Châu Bình, Tân Thanh; đại diện chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp huyện đợt 1.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị đánh giá sản phẩm

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Nga – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông qua chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP đợt 1, quy trình thực hiện và một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng OCOP chấm điểm. Tham gia đánh giá xếp loại đợt này có 13 sản phẩm, gồm: Cam sành Bảy Đờn, Quýt đường Bảy Đờn, Dừa Xiêm xanh Kim Xa, Gạo nếp cẩm Ba Nhựt, Gạo tím Ba Nhựt, Hủ tiếu Thanh Tâm, Bánh phồng mì dán chuối, Bánh phồng mì nước cốt dừa, Bánh phồng dán chuối Năm Nguyền, Mứt dừa non, Nước đông trùng hạ thảo Thiên Ngân, Nước đông trùng hạ thảo yến Thiên Ngân, Rượu đông trùng hạ thảo Thiên Ngân. Trên cơ sở đánh giá chi tiết, các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện đã tham gia chấm điểm đối với các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Kết quả, 09/13 sản phẩm được đánh giá 3 sao (Cam sành Bảy Đờn, Quýt đường Bảy Đờn, Dừa Xiêm xanh Kim Xa, Gạo nếp cẩm Ba Nhựt, Gạo tím Ba Nhựt, Bánh phồng mì dán chuối, Bánh phồng mì nước cốt dừa, Bánh phồng dán chuối Năm Nguyền, Mứt dừa non), các sản phẩm còn lại hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện chờ đánh giá vào đợt 2 năm 2023; luỹ kế đến nay, trên địa bàn huyện có 40 sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên (05 sản phẩm 4 sao, 36 sản phẩm đạt 03 sao).

Hiện nay, Giồng Trôm đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế khu vực nông thôn, giúp cho các sản phẩm địa phương từng bước được chuẩn hóa và xây dựng thành thương hiệu mạnh. Sau khi các sản phẩm được gắn sao sẽ tạo được sự tin cậy của người tiêu dùng. Mặt khác thông qua chương trình OCOP các sản phẩm có điều kiện ưu tiên hỗ trợ bằng những chính sách tốt theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp. 

Phạm Nga - Phong NN & PTNT huyện Giồng Tôm