Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:04

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện theo đề án Kết luận 61-KL/TW

 

Vừa qua, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bình Đại tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn vốn của huyện cho 7 hộ hội viên nông dân xã Bình Thắng.

Ông Lê Văn La – HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cùng các thành viên trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện.

Đây là nguồn vốn thực hiện theo Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định 673 của Thủ tướng chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” được ngân sách Ủy ban nhân dân huyện chuyển sang.

Các tổ viên nhận vốn từ Ban điều hành QHTND (Quỹ hỗ trợ nông dân) huyện

Với tổng số vốn 200 triệu đồng để thực hiện đề án “Đan lưới ráp cào”. Đây là mô hình rất thích hợp đối với một xã chuyên về đánh bắt xa bờ như xã Bình Thắng huyện Bình Đại,  góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi của xã và có thu nhập cao cho hội viên nông dân. Mỗi tháng tổ nhận đặt khoảng 30 đầu tàu với giá dao động từ (7 – 13 triệu đồng/ 1 đầu tàu) tùy theo kích thước lớn nhỏ. Thu nhập trung bình của mỗi tổ viên 270.000 đồng/ ngày.

Tại buổi giải ngân Ông Lê Văn La – HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện – Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện trao đổi với các tổ viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và tích cực sản xuất nâng cao thu nhập và ngày càng kết nạp thêm nhiều tổ viên vào tổ.

Cũng tại buổi giải ngân bà Đoàn Thị Hòa đại diện tổ “Đan lưới ráp cào” cũng bày tỏ: “Các thành viên trong tổ rất vui vì Hội Nông dân huyện quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay để hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Thật sự đây là mô hình rất phù hợp và không thể thiếu đối với một xã chuyên về đánh bắt xa bờ như xã Bình Thắng vì tạo thu nhập ổn định cho hội viên. Hy vọng rằng sau khi kết thúc dự án đề nghị Hội Nông dân huyện nói chung và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện nói riêng tiếp tục hỗ trợ thêm nguồn vốn để hội viên đầu tư sản xuất lớn hơn và giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi hơn trên địa bàn xã góp phần trong phát triển kinh tế của xã nhà”.

Tin tưởng rằng  mô hình “Đan lưới ráp cào” ở xã Bình Thắng sẽ ngày càng phát triển và được nhân rộng nhiều hơn, tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên nông dân trong thời gian tới.

Lê Đậm -HND Bình Đại