Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:44

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre về nguồn tại Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, TP Trà Vinh