Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:47

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Điện lực Mỏ Cày Nam thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tổng số tiền điện tháng 8/2021 giảm cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt là 1.855.019.473 đồng, các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 là 130.884.347 đồng, cơ sở lưu trú du lịch là 2.792.936 đồng (chưa bao gồm GTGT).

Trích hóa đơn tiền điện giảm 100% đối với cơ sở y tế điều trị Covid-19

Nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng từ hóa đơn tháng 06 đến tháng 12/2021, đối tượng khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí. Tiếp theo ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện tháng 8 và 9/2021, đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm ngày 30/7/2021, đối tượng giảm là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt có sản lượng sử dụng từ 200kWh/tháng trở xuống được giảm 15%, trên 200kWh/tháng được giảm 10% và đối tượng giảm tiền điện là các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Trước đó, nhằm đảm bảo có chỉ số ghi điện đúng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong công tác xác định sản lượng điện sử dụng trong tháng 8 và 9/2021 được hỗ trợ giảm tiền cho các khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt, Điện lực Mỏ Cày Nam phải thực hiện các giải pháp mà địa phương cho phép để triển khai thực hiện công tác ghi chỉ số điện theo thứ tự ưu tiên: Đọc từ xa đối với khách hàng đã được lắp công tơ điện tử có thu thập chỉ số từ xa; Đối với khách hàng chưa được lắp công tơ điện tử hoặc đã lắp công tơ điện tử nhưng chưa được trang bị chức năng thu thập dữ liệu đo ghi từ xa, Điện lực thực hiện phương án gọi điện thoại để khách hàng đọc và thông báo chỉ số hoặc chụp ảnh chỉ số công tơ gửi cho Điện lực; Trường hợp Điện lực không thể liên hệ được qua các kênh liên kết với khách hàng như: Điện thoại, Email, Zalo, ... thì Điện lực sẽ thực hiện tạm tính bằng sản lượng điện sử dụng của tháng trước liền kề.

Nhân viên Điện lực thực hiện công tác ghi chỉ số điện

Do dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, với những giải pháp hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giúp cho khách hàng, trong đó có người lao động phần nào ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng, chung tay phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

 

Nguồn Công ty Điện lực Bến Tre