Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:33

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 23, 24/8/2023, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ HND tỉnh qua các thời kỳ, đại diện thường trực Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, HND tỉnh Trà Vinh, Long An, Tiền Giang; cùng 293 đại biểu chính thức đại diện cho trên 146 ngàn cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bàn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HND tỉnh viếng thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trước giờ khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân Bến Tre đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm củng cố. Hội chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, nhất là cán bộ cấp cơ sở gắn với công tác phát triển, giáo dục hội viên nông dân; đồng thời, tích cực xây dựng và phát triển nguồn vốn hỗ trợ nông dân. Tổng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là trên 42 tỷ đồng (nhiệm kỳ 2018-2023 tăng trưởng 20 tỷ đồng), vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dư nợ trên 1.241 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự nợ trên 1.862 tỷ đồng, tăng 1.792,161 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Đây là những nguồn lực quan trọng để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: Đại biểu dự Đại hội

Từ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân thoát nghèo và vươn lên trở thành tỷ phú, nhiều nông dân được vinh danh “Nông dân Bến Tre xuất sắc”, “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trong phong trào. Hoạt động của các cấp Hội nông dân đã góp phần đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân Bến Tre thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Ảnh: Đại biểu chính thức thực hiện quyền bầu cử

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã tham mưu cấp uỷ, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận 61 và Quyết định 673, qua đó đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể góp phần nâng cao vị thế của Hội, hoạt động của Hội được đổi mới theo hướng thiết thực, vì nông dân và do nông dân thực hiện, có sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp Hội. Qua đó, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Bến Tre đã có những bước phát triển nổi bật. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 1% đến 1,5 %. Điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe người dân liên tục được cải thiện. Đến nay, Bến Tre có 85/154 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2018 có 24 xã), trong đó, có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hàng hoá, tập trung, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm không ngừng nâng lên; bước đầu xây dựng được chuỗi giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; hình thành một số vùng sản xuất tập trung, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Đại hội thực hiện phương chăm Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Phát triển với chủ đề:Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dây khát vọng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng Bến Tre giàu mạnh, xác định 02 nhiệm vụ trọng tâm, 02 nhiệm vụ đột phá và 13 chỉ tiêu cụ thể.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tích cực, hiệu quả của các cấp Hội và hội viên, nông dân tỉnh Bến Tre đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện. Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường. Tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp làm tiền đề để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên Ban Chấp hành, nhất là các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.

Ảnh: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho HND huyện Mỏ Cày Nam

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị trong nhiệm kỳ 2023-2028 các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Trung ương và của tỉnh, nhất là các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng thực hiện trong cán bộ, hội viên, nông dân. Phát huy mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới,… với những nội dung, công trình, phần việc cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Tạo điều kiện để nông dân tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò thỉnh thị, tham mưu, đề xuất và công tác phối hợp đảm bảo tính đồng bộ, nhịp nhàng. Định kỳ tham mưu tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, diễn đàn, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, các nhà khoa học, doanh nghiệp với hội viên nông dân nhằm định hướng, lãnh chỉ đạo, kết nối, hỗ trợ kịp thời, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, các tầng lớp nông dân và làm cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nông dân.

Ảnh : BCH HND nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành với 31 uỷ viên, Ban Thường vụ 09 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Văn Bàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Chiến và Trần Dương Thuấn tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 14 đồng chí và 02 đại biểu dự khuyết.

Ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội HND toàn quốc ra mắt trước Đại hội

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Ảnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh trao bảng tượng trưng 20 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân 

Tại sự kiện quan trọng này, Trung ương HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, bằng khen Trung ương Hội cho 03 tập thể;  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao Hội Nông dân tỉnh bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Phát triển” chúc mừng đại hội. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 09 cá nhân và 06 tập thể có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028 và bảng tượng trưng 20 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân; Ban Chấp hành HND tỉnh trao bảng tượng trưng 10 căn nhà tình thương, tổng số tiền 500 triệu đồng nguồn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ.

Ban Xây dựng hội