Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 22:57

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp

Trong ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường UBND huyện, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra, đây là đơn vị thứ hai của tỉnh tổ chức đại hội. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lao Văn Trường- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Chiến- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Bùi Thành Dương- Phó Bí thư Huyện uỷ Ba Tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Dương Văn Chương- UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lương Văn Bé -UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn, sự có mặt của 191/191 đại biểu chính thức tham dự.  

Ảnh : Đại biểu dự Đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Tri trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thường trực Huyện uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của UBND huyện, hỗ trợ có hiệu quả của các ban, ngành, mặt trận và đoàn thể, Hội Nông dân đã chủ động thực hiện và tích cực phối hợp thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-1023 đã đề ra. Hội Nông dân huyện bằng nhiều hình thức đa dạng đã triển khai cho cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ Hội, Nghị quyết của Huyện uỷ và của các cấp hội; nhất là chính sách về sản xuất nông nghiệp, về đất đai, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền về truyền thống Hội, truyền thống quê hương, tiêu biểu là kỷ niệm 200 năm ngày sinh của doanh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu. Trong nhiệm kỳ, tỉnh Bến Tre nói chung, huyện Ba Tri nói riêng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch covid, sự biến đổi khí hậu,...nhưng Hội Nông dân huyện đã kịp thời chia sẻ với hội viên nông dân vượt qua khó khăn duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, huyện có 23 cơ sở hội, 131 chi hội truyền thống, trong đó có 02 chi hội nghề nghiệp, 781 tổ hội truyền thống, 494 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp hội phát động rộng rãi, qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy và tập hợp lực lượng nông dân, huy động các nguồn lực vào phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện nhà. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được chú trọng thực hiện, Hội đã hỗ trợ vốn, vật tư, cây con giống cho 280 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động trị giá gần 1,8 tỷ đồng để phát triển kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Hội các cấp phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người vay, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương. Các cấp hội chú trọng tổ chức tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả như nuôi lươn (xãT ân Hưng, Tân Mỹ, Phước Ngãi), nuôi heo (xã Tân Hưng), nuôi dê (xã Vĩnh Hòa), thỏ (xã Mỹ Chánh), nuôi gà (xã An Hiệp, Mỹ Chánh, Tân Xuân),... cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập và áp dụng.

Ngoài ra, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực phối hợp với Hội đồng tuyển nghĩa vụ quân sự các cấp vận động đoàn viên, thanh niên là con, em hội viên nông dân tình nguyện tham gia xây dựng quân đội hằng năm đều đạt chỉ tiêu, tham gia Tết dân quân. Tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, Hội đã giới thiệu 93 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét phát triển.

Ảnh: Đồng chí Lao Văn Trường, UVBCH TW Hội, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát huy tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Phát triển , Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể: (1) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; phát triển hội viên mới phấn đấu cuối nhiệm kỳ phát triển đạt 75 % so với hộ nông nghiệp; thành lập mới 10 chi Hội nghề nghiệp.  (2). Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội và cơ sở, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hằng năm tăng 10%; đến cuối nhiệm kỳ tổng vốn hỗ trợ nông dân tăng thêm 2 tỷ đồng; hàng năm giảm từ 0,5 đến 01% số hộ nghèo do nông dân quản lý; hàng năm đăng ký và xét đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 3% cấp Trung ương, 20% cấp tỉnh, 30% cấp huyện, 47% cấp xã so với hộ đăng ký.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lao Văn Trường chúc mừng và biểu dương những thành tích công tác Hội và phong trào nông dân huyện Ba Tri đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được để nhân rộng thực hiện, cần nghiên cứu đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cần tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ hội viên về chỉ thị Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên; tuyên truyền nâng cao nhận thức nông dân nhất là xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển chi tổ hội nghề nghiệp; duy trì tổ hợp tác, hợp tác xã Bò sữa, hợp tác xã nông nghiệp rau sạch, hợp tác xã nghiêu, ...Hội cần tiếp tục định hướng cho nông dân tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm sạch, nông nghiệp hữu cơ để liên kết phát triển chuỗi sản xuất bền vững; tập trung các giải pháp xây dựng tổ chức Hội thật sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 về củng cố nâng cao chất lượng chi tổ hội, xây dựng tổ hội nghề nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,...Các cấp hội trong huyện tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung đột phá thi đua “Đồng Khởi mới” trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân huyện quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nông dân bảo vệ môi trường, giới thiệu con em nông dân đi học nghề, lao động có thời hạn ở nước ngoài, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, chuyển đổi số;... Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tin tưởng với kết quả và thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ba Tri lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân, mong rằng Hội Nông dân huyện đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong lao động, sản xuất và công tác, Hội luôn thể hiện vai trò của mình cùng đồng hành với nông dân hưởng ứng thực hiện tốt Nghị quyết Huyện uỷ, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, góp phần tích cực cho sự phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết 19 khoá XIII của Đảng.

Ảnh: Ban Chấp hành HND huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 37 đồng chí, Ban Chấp hành họp phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ 11 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Thành tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 38 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết, 

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh tặng bằng khen 

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân

nhiệm kỳ 2018-2023

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân, Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân với thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Xây dựng hội