Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:32

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn triển khai mô hình điểm cấp tỉnh về đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và Đề án số 06/CP