Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:17

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn phối hợp tham gia cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982