Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:48

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh