Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:06

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn 6250/UBND-KGVX của UBND tỉnh về ra quân phòng, chống sốt xuất huyết kết hợp Ngày chủ nhật nông thôn mới