Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:05

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Chi hội Nông dân ấp Bình Thành thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh họat Chi hội đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội Nông dân ngày càng lớn mạnh, tập hợp được đông đảo hội viên tham gia sinh họat Chi hội;Ban chấp hành Hội Nông dân xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre đã họp đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Qua nhiều lần nghiên cứu áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao do tình hình giá cả các mặt hàng không ổn định gây ảnh hưởng đến tư tưởng một số hội viên, nội dung sinh hoạt chưa sinh động không thu hút được hội viên tham gia. Ban chấp hành Hội Nông dân xã Bình Phú đã chọn chi hội ấp Bình Thành củng cố sinh hoạt Chi hội, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội và bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Với đặc thù ấp Bình Thành là ấp lớn nhất của xã với 168 hội viên, đa số hội viên lớn tuổi và cán bộ hưu trí nên khó khăn trong công tác tập hợp để truyền tải các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước.Với kinh nghiệm làm chi hội trưởng lâu năm, bà Dương Thị Sương, Chi hội trưởng ấp Bình Thành luôn nhiệt huyết với công tác hội năng động sáng tạo đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi hội.

Xác định chi hội là nơi quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động của Hội, vì vậy Hội Nông dân xã luôn định hướng cho chi hội các nội dung cụ thể cho từng buổi sinh hoạt gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, những thông tin nóng đang diễn ra như dịch bệnh, công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng… kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Phối họp khuyến nông tập huấn chuyên đề nuôi ếch trên bạc

Chi hội họp định kỳ hàng tháng gắn với công tác tuyên truyền sức khỏe, dân số. Qua đó, chi hội phối họp Y tế cân đo kiểm tra sức khỏe cho hội viên 3 tháng/lần. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của từng thành viên Ban Chấp hành và toàn hội viên chi hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất, nhất là những hộ khó khăn, Chi hội nhận chăm sóc 01 hộ nghèo hàng tháng bằng cách hỗ trợ tiền mặt, gạo… trị giá 200.000 đồng/ tháng. Hàng năm vận động mạnh thường quân hỗ trợ cấp phát học bổng cho con em hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 5 xuất/năm, mỗi xuất 300.000 đồng). Đây là một hoạt động không kém phần quan trọng, vì mọi người thấy được sự quan tâm thật sự của lãnh đạo chi hội, thấy được quyền lợi của họ, tạo sự gắn bó với chi hội. Chi hội hiện nay có quỹ là 12 triệu đồng từ các nguồn đóng góp, vận động…

Chi hội tham gia ngày Chủ nhật nông thôn mới

Để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chi hội luôn bám sát nội dung chương trình công tác hội hàng quý, nội dung sinh hoạt chi hội tập trung về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hội viên, nhất vận động hội viên tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, tập huấn khoa học, kỹ thuật cho hội viên quan tâm đầu ra các sản phẩm nông dân sản xuất được, giới thiệu mô hình hay gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi,…Bên cạnh đó, Chi hội giới thiệu hội viên tiếp cận các nguồn vốn như: dự án dừa nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 01 hộ với số tiền 30 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân xã 7 hộ với số tiền 100 triệu đồng; 01 tổ ngân hàng chính sách xã hội 40 hộ vay với số tiền 953 triệu đồng…Qua đó có 02 hội viên phát triển kinh tế hiệu quả như anh Nguyễn Thanh Tùng với mô hình chăn nuôi ếch và anh Đỗ Thành Lưu mô hình nuôi heo, dê lấy phân ủ chăm sóc hoa kiểng.

Chi hội phối hợp y tế xã đo huyết áp cho hội viên

Để cho công tác Hội và phong trào nông dân trong ấp ngày càng phong phú, Chi hội Bình Thành tập hợp hội viên có sở thích thành lập câu lạc bộ văn nghệ với 5 thành viên, qua đây tạo sự vui tươi, sinh động trong quá trình hội họp, tổ chức sinh nhật quý cho Ban chấp hành chi hội. Qua các phong trào, trong năm đã kết nạp được 04 hội viên. Hàng tháng vận động trên 80% hội viên Chi hội tham gia ngày chủ nhật nông thôn mới do xã phát động.

Từ những giải pháp có hiệu quả nêu trên, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Bình Phú tiếp tục nhân rộng mô hình sinh hoạt Chi hội toàn xã, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội ngày càng vững mạnh.

 

Hội Nông dân xã Bình Phú