Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Cảnh giác trước âm mưu phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch

Mỗi lần nước ta diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, như: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Quốc khánh 2-9, đại hội Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng; đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, có ý nghĩa. Tuy nhiên, đối với một số phần tử xấu, đây là thời cơ, thời điểm thuận lợi để lợi dụng câu kết với các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ngày đêm tăng cường các hoạt động phá hoại bằng mọi chiêu trò. Mặc dù lần nào cũng nếm mùi thất bại trước sự đề cao cảnh giác của nhân dân ta và sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng nhưng bọn chúng vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá đất nước, phá hoại các sự kiện chính trị lớn trong nước, nhằm khuếch trương danh tính và thỏa mãn phần nào ảo vọng “phục quốc” mà bọn chúng đã nuôi dưỡng suốt gần nửa thế kỷ qua.

Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sau khi đã thất bại trong việc tuyên truyền, phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bọn phản động và các thế lực thù địch lại bắt đầu thực hiện kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua hàng trăm trang web, trang mạng xã hội tự lập, chúng liên tục tung những bài viết, bài phỏng vấn các nhân vật bất mãn, chống đối trong nước cũng như những cá nhân ở nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam để đưa những thông tin, luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở nước ta, như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Không thể có bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”, “Bầu cử chỉ là hình thức vì Đảng đã sắp xếp trước rồi”, “Cần xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử”… qua đó, nhằm lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Mục đích lớn nhất của bọn chúng là xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, yêu cầu Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được lãnh đạo công tác bầu cử…

Bên cạnh đó, càng gần tới kỳ bầu cử, bọn chúng càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi, xúi giục nhân dân trong nước tẩy chay bầu cử, có những hành vi phá rối, gây mất an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử; tung tin bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, nhằm gây ngộ nhận trong bà con cử tri, từ đó tác động cử tri không bỏ phiếu bầu cho những đồng chí này vào Quốc hội…

Một thủ đoạn cũ mà các tổ chức phản động đã và đang ra sức thực hiện là lợi dụng dân chủ trong hoạt động bầu cử ở nước ta, chúng vận động, xúi giục những kẻ bất mãn, chống đối chế độ đăng ký tự ứng cử, cũng như tìm cách đưa người của chúng tham gia tự ứng cử vào Quốc hội để thực hiện mưu đồ chống phá đất nước lâu dài từ bên trong...

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đề nghị mọi người cần thể hiện trách nhiệm công dân đối với một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đề cao cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn thâm độc của kẻ xấu.

Mỗi công dân phải là người có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không ủng hộ, không chia sẻ các thông tin xấu độc, có mục đích phá hoại bầu cử, chống phá Đảng và chế độ; mạnh dạn bày tỏ quan điểm và nêu ý kiến phản bác lại những quan điểm, luận điệu sai trái của bọn phản động và những phần tử xấu trên không gian mạng cũng như ngoài xã hội; tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động bầu cử ở địa phương khi được yêu cầu.

Làm được như thế, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm công dân với Tổ quốc, góp phần làm thất bại âm mưu phá hoại bầu cử nói riêng và chống phá đất nước nói chung của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong./.

Nguồn: Báo Đồng Khởi