Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Bình Đại lan toả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Giai đoạn 2019-2024, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Bình Đại đã phát triển một cách mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, ngư nghiệp và dịch vụ, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn huyện, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nông thôn, triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Qua phát động phong trào sâu rộng trong hội viên nông dân gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất trên những địa bàn khó khăn, nhân rộng những mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả đã tạo động lực cho bà con thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng,  định hình những vùng chuyên canh nông sản hàng hóa hướng đến xuất khẩu tập trung, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách bền vững trong giai đoạn mới theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, nông dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phát huy tiềm lực đất đai, lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp thông qua những việc làm cụ thể như: Hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn… Từ đó, khẳng định được vai trò tập hợp nông dân của Hội Nông dân các cấp, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Hội Nông dân trong công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt nói chung.

Cụ thể, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đã có sức lan tỏa, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực giảm nghèo nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong 05 năm qua có 74.508 lượt hộ đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (bình quân hàng năm có 65% hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đăng ký), qua bình xét có 40.980 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 55% số hộ đăng ký.Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương;qua 05 năm, đã đóng góp trên 8 tỷ đồng, hơn 5.000 ngày công lao động, hiến trên 10.000 m2 đất để sửa chữa, nâng cấp 28 cây cầu, cống, 38 km kênh, rạch, 25 km đường giao thông xóa 62 nhà tạm v.v… Bên cạnh đó các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn giúp đỡ hơn 1.078 hộ  nghèo, cận nghèo về vốn, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm, cây, con giống… tổng trị giá trên 1,24 tỷ đồng và 3.236 ngày công lao động; tạo việc làm tại chổ cho hơn 500 lao động, vận động xây dựng 03 căn nhà nghĩa tình nông dân tổng trị giá 150 triệu đồng, phối hợp vận động xây dựng 60 nhà tình thương trị giá trên 3,2 tỷ đồng.Từ những việc làm cụ thể của các cấp, 5 năm qua Hội Nông dân đã giúp kéo giảm 585 hộ nghèo và 241 hộ cận nghèo do Hội quản lý.

Khen thưởng các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019-2024

Phong trào đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Đến nay, huyện Bình Đại đã thu hút được trên 16.514 hội viên nông dân, sinh hoạt trong 747 tổ hội, thuộc 90 chi hội ở 20 cơ sở hội. Mạng lưới Hội cơ sở được củng cố và nâng chất.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện đối với nền kinh tế huyện nhà, trong đó, đã coi trọng vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của nông nghiệp trong việc ổn định xã hội, ổn định kinh tế, cải thiện đời sống nông dân, tiếp tục tăng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tích cực phối hợp với Hội Nông dân triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng với sự tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Hội nông dân từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào từ hoạt động tuyên truyền, vận động thuần túy, sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện, đã góp phần đưa phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả cao

Thời gian tới, phát huy thành quả trong phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2024, Hội Nông dân huyện Bình Đại tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng và hiệu quả phong trào, tạo chuyển biến về chất, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi tư duy nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tạo ra vùng chuyên canh nông sản hàng hóa lớn, chất lượng cao, có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Song song đó, Hội Nông dân huyện Bình Đại cũng định hướng vận động nông dân sản xuất giỏi tham gia và xây dựng các hình thức liên kết sản xuất, hưởng ứng gia nhập các hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị, ổn định đầu vào và đầu ra sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất, sản lượng, cho ra sản phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc và có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Minh Hảo