Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:05

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Bến Tre phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ HND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch số 269-KH/HNDT về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các nội dung thi đua cụ thể như (1) Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, (2) Nâng chất phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, (3) Tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các cấp Hội trong tỉnh phát động phong trào thi đua sôi nổi bằng những công trình, phần việc cụ thể như: tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội thảo, thực hiện công trình phúc lợi, an sinh xã hội… Thực hiện các hoạt động thi đua từ nay đến hết ngày 30/11/2023. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hoạt động chào mừng và 02 công trình an sinh xã hội, gồm: Liên hoan gặp mặt Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2023, tổ chức Giải bóng đá nông dân tỉnh Bến Tre năm 2023, vận động hỗ trợ vốn cho 10 nông dân khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, tổng nguồn vốn 200.000.000 đồng, vận động xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân khó khăn về nhà ở, tổng giá trị 470.000.000 đồng. Riêng HND huyện, thành phố: mỗi huyện, thành Hội có ít nhất 01 công trình, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc, khuyến khích mỗi Chi hội có 01 công trình hoặc phần việc.

HND xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm khởi công tuyến đường bê tông tại ấp 14, xã Tân Hào

Để thực hiện tốt công tác theo dõi thi đua, Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố gửi bản đăng ký các công trình cấp huyện, thành và cơ sở chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (có xác nhận của cấp ủy), gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh qua Ban Xây dựng Hội, chậm nhất ngày 28/4/2023. Đối tượng thi đua bao gồm tập thể các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành Hội và cơ sở Hội; cá nhân gồm cán bộ, công chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở và hội viên nông dân.

Trong đó, HND tỉnh xác định tiêu chuẩn: (1) Tập thể: Là các tập thể tiêu biểu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập thể có đăng ký công trình chào mừng Đại hội về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tập thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, có công trình phúc lợi, an sinh xã hội từ 50.000.000 đồng trở lên. (2) Cá nhân: là cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở được tập thể đơn vị đề cử, là gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

HND xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre đang thi công công trình cầu liên tổ ấp 2B

Cầu chiều dài 8 m, ngang 2.5 m, do cán bộ hội, hội viên đóng góp 10 ngày công và 12 triệu đồng tiền mặt.

HND xã Phú Long, huyện Bình Đại làm lễ khánh thành cầu liên tổ và trao quà cho người nghèo

Việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, là hoạt động nhằm động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Qua đó, tạo sự lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Hội. nhằm phát hiện, tôn vinh và kịp thời khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng trong Hội và tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới các hoạt động thi đua của cán bộ, hội viên nông dân sẽ luôn song hành cùng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, phát huy tính đoàn kết thống nhất trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Ban Xây dựng hội