Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:15

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) 25/08/2020 31/08/2020
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 Số 105-HD/BTGTU 18/08/2020 20/08/2020
Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) số 104-HD/BTGTU 10/08/2020 18/08/2020
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội Khóa XIV 30/07/2020 30/07/2020
Thông báo chương trình làm việc Tháng 7 của Hội Nông dân tỉnh số 77-TB/HNDT 03/07/2020 03/07/2020
Đề cương nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) số 1483-CV/HNDTW 14/04/2020 23/04/2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 150 ngày sinh V.I.LÊNIN (22/4/1870-24/4/2020) 23/04/2020 23/04/2020
Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Số 534/TB-STP 17/04/2020 23/04/2020
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 Chiến thắng Hai Tua (26/01/1960-26/01/2020) 22/01/2020 22/01/2020
Thông báo lịch làm việc của Hội Nông dân tỉnh tháng 12/2019 số 61 TB/HNDT 03/12/2019 04/12/2019