Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:13

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Hướng dẫn tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/2012-11/6/2022) Số 39-HD/BTGTU 05/05/2022 06/05/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 1922) 37-HD/BTGTU 25/02/2022 02/03/2022
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 08 NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 28-HD/BTGTU 30/12/2021 18/01/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Số 25-HD/BTGTU 16/12/2021 23/12/2021
Đề cương truyền vận động người dân xã bãi ngang trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình 3512/KH-BHXH 26/11/2021 01/12/2021
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 687-CV/BTGTU 30/11/2021 01/12/2021
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số 1058-CV/HNDT 30/11/2021 01/12/2021
Kế hoạch hưởng ứng ''Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại tỉnh Bến Tre năm 2021 Số 203/KH-BATGT 09/11/2021 26/11/2021
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 Số 56/HD-UBMTTQ-BTT 11/10/2021 26/10/2021
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999-15/10/2021) 01/10/2021 01/10/2021