Site banner

Văn bản

Tiêu đề Số hiệu Ngày ban hành Ngày đăng
Đề cương tuyên truyền Vận động Nhân dân tham gia thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre 23/12/2021 23/12/2021
Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu 40/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 01/12/2021
Kế hoach tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 25/10/2021 03/11/2021
Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 1930 tỉnh Bến Tre Số 6793 18/10/2021 03/11/2021
Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 560-CV/BTGTU 08/09/2021 13/09/2021
Công văn về việc đảm bảo trật tự, ATGT dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 153/BATGT 31/08/2021 31/08/2021
Hướng dẫn về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 18-HD/GTGTU 25/08/2021 26/08/2021
Công văn của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện kế hoạch số 2641/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 4678/UBND-NC 09/08/2021 14/08/2021
Công văn của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV 4797/UBND-KGVX 13/08/2021 14/08/2021
Kế hoạch củ Tỉnh ủy về thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid trong tình hình hiện nay 75-KH/TU 03/08/2021 10/08/2021