Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:13

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Xã Tân Thanh tập huấn các chính sách thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

 

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, Hội Nông dân xã Tân Thanh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức lớp tập huấn về các chính sách và vai trò của kinh tế tập thể, hướng đến thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thanh. Đến dự có ông Phan Văn Trạng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm, ông Võ Duy Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và 52 hội viên nông dân tham dự.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe ông Phan Văn Trạng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể, đặc biệt là các chủ trương, chính sách dành cho hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn quy trình, thủ tục pháp lý, các bước chuẩn bị về nhân sự, văn kiện để tiến tới thành lập hợp tác xã tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân xã nhà về kinh tế tập thể, về xây dựng hợp tác xã là xu thế và nhu cầu tất yếu để phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững.

Tin rằng tới đây, khi Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Thanh được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần cùng địa phương xây dựng thành công tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, giúp các thành viên an tâm sản xuất kinh doanh, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại như: xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi giá trị, sản xuất theo hướng xanh, sạch, hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng mã số vùng trồng phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Từ đó, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên, thúc đẩy nền kinh tế xã hội ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững.

HND xã Tân Thanh