Site banner
Thứ sáu, 22. Tháng 9 2023 - 14:44

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri thực hiện mô hình tổ hợp tác nuôi gà thả vườn

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Tại ấp Thạnh Quý, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hội Nông dân xã phối hợp UBND xã tổ chức cho Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn ấp Thạnh Quý bắt giống gà về nuôi tại hộ cho các thành viên.

Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn ấp Thạnh Quý được thành lập theo mô hình “nông dân dạy nông dân”  với 10 thành viên tham gia, trong đó có 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Đây là mô hình được thực hiện đầu tiên của xã, với sự đầu tư hỗ trợ vốn xoay vòng trong thời hạn 12 tháng của dự án AMD, tổng số vốn đầu tư 100 triệu đồng/tổ (10 triệu đồng/hộ), các thành viên đối ứng vốn tự có 3,8 triệu đồng/hộ.

Quang cảnh thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Bảo Thạnh.

 Tổ đã thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn với quy mô 3.000 con (300 con/hộ), hình thức nuôi liên kết với nhau trong sản xuất: về con giống, thuốc tiêm ngừa và chủng loại thức ăn. Các hộ đã có kỹ thuật trong nuôi gà thì hỗ trợ, giúp đỡ các hộ chưa thành thạo kỹ thuật để cùng nhau phát triển. Tin tưởng rằng với sự liên kết và giúp đỡ nhau trong sản xuất mô hình tổ hợp tác nuôi gà thả vườn tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri sẽ thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đặng Phán