Site banner

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các chi ủy, đảng ủy cơ sở và các đoàn thể thực hiện việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đề cương tuyên truyền đã đăng trên website Đảng ủy Khối tại: http://dukcqdnbentre.vn, mục: Tài liệu - Thư mời).

Đối với việc chung tay phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone.

Từ ngày 1 đến 15-9-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Đây là hoạt động theo hình thức trực tuyến diễn ra trên sàn book365.vn của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, với chủ đề: Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).

Triển lãm được thực hiện theo 5 chủ đề: Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giới thiệu thành tựu cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; Thành tựu ngành xuất bản Việt Nam; Trưng bày tem kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Nguồn Báo Đồng Khởi