Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

“Truyền lửa” cho nông dân hành động

Đẩy mạnh các phong trào

Từ các phong trào do hội phát động, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng trăm lao động tham gia, thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đã tổ chức tôn vinh 7 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nghèo tham gia thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, Chương trình Khởi nghiệp thoát nghèo. Phối hợp với các ngành tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đắp đê bao chống ngập... Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp 3,6 tỷ đồng, 10.444 ngày công lao động; khai thông, nạo vét 3,8km kênh; lắp 1 cống thoát nước; bê-tông, nâng cấp, sửa chữa trên 12,7km đường giao thông nông thôn; 37.838m lộ; xây mới 23 cầu bê-tông; phát quang các tuyến lộ dài 22,5km; vận động người dân hiến 6.579m2 đất. Duy trì, nâng chất 159 mô hình sinh hoạt, sản xuất thân thiện với môi trường.

Nội dung và phương thức hoạt động của HND các cấp có nhiều đổi mới, gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Các hội thi và các hoạt động xã hội khác đã thu hút nông dân tham gia sinh hoạt hội. HND các cấp thường xuyên củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được nâng cao về chất lượng. Cán bộ, hội viên của HND ngày càng có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao. Vai trò đại diện của HND trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được tiếp tục phát huy.

Đồng chí Đoàn Văn Đảnh, TUV-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

cùng nông dân sản xuất giỏi tỉnh Bến Tre tham quan mô hình học tập kinh nghiệm tại Thái Lan. Ảnh: HND

Tiếp tục hỗ trợ nông dân

Chủ tịch HND tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho biết, việc phát động thực hiện các phong trào thi đua lớn của hội ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện phát huy hiệu quả và chất lượng. Kết quả, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh. Hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Nông dân có ý thức, trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sạch đẹp, cuộc sống nông dân ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Các cấp hội luôn quan tâm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng; cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

Theo Chủ tịch HND tỉnh Đoàn Văn Đảnh, năm 2019, hội tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Tập trung hướng dẫn nông dân phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhau để giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa lớn…

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để đi đến ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. “Tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến phù hợp với mỗi vùng. Tiếp tục thành lập và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác dựa trên nhu cầu hợp tác tự nguyện của các thành viên, vì lợi ích của thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và cộng đồng”, Chủ tịch HND tỉnh Đoàn Văn Đảnh nhấn mạnh.

Trích nguồn Báo Đồng Khởi