Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:27

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Ngày 19-11-2020, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó chủ tịch Trung ương Hội Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về tình hình công tác Hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020. Tiếp và làm việc cùng đoàn, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn khi tỉnh phải chịu tác động “kép” bởi hạn, mặn, dịch Covid-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; cán bộ Hội các cấp có nhiều thay đổi sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở... tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh đã đạt nhiều kết quả cao. Hội đã phát triển mới hơn 4.700 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên hơn 137 ngàn, chiếm 65% số hộ dân nông nghiệp. Có 154/154 cơ sở Hội xây dựng được quỹ hội; hơn 66 ngàn hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó, có 866 hộ đạt nông dân tỷ phú. Tỉnh đã thành lập được 6/9 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tại các huyện, thành phố. Vận động 10 hộ sản xuất kinh doanh lên doanh nghiệp, thành lập mới 77 tổ hợp tác (toàn tỉnh có 874 tổ với hơn 19 ngàn hội viên); 123 hợp tác xã với hơn 10 ngàn hội viên.

Riêng về triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập được 1.066 tổ hội. Triển khai các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và nghị quyết về phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng hội viên. Trong 13 chỉ tiêu thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cũng như Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh được thực hiện đạt và vượt.

Trong năm, các cấp Hội đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 22 bằng khen cho các tập thể và cá nhân, 68 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giai cấp nông dân. 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và tỉnh Hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, qua các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà luôn có sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2020, nhất là trong tình hình hạn, mặn và dịch Covid-19 vừa qua. Qua đây, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị, Trung ương Hội cần tiếp tục đề xuất với Trung ương xem xét các chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động Hội Nông dân (Nghị định số 34 của Chính phủ và Quyết định số 212 của Ban Bí thư) để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các cấp Hội ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Hội Nông dân tỉnh trên tất cả các mặt công tác. Hoạt động Hội và phong trào nông dân đã góp phần rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý: Trong thời gian tới, tỉnh Hội cần tranh thủ hơn nữa sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hoạt động Hội và phong trào nông dân địa phương đi vào hoạt động thực chất, có chiều sâu. Tăng cường công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên. Dự đoán, dự báo trước những thách thức, khó khăn công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong những năm tới trước sự biến đổi khí hậu. Quan tâm tới Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tích cực tuyên truyền hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất trước sự hội nhập ngày càng sâu với nền kinh tế thế giới.

Nguồn Báo Đồng Khởi