Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:36

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn cho vay tại địa phương

Trong những năm qua, công tác nhận ủy thác cho vay của Hội nông dân với Ngân hàng chính sách xã hội luôn được các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở quan tâm. Qua đó đã phối hợp, triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện. Nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng ổn định.

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện và NHCSXH huyện, giúp nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH phát huy được hiệu quả, Hội Nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt các công đoạn ủy thác với NHCSXH, triển khai đồng bộ các giải pháp; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn; quán triệt các cơ sở Hội và tổ vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích trong đó, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nông dân nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế.

Mô hình trồng rau an toàn tại xã Thới Thuận

Ông Huỳnh Khắc Đoàn Cương - Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết: đối với Hội nông dân hiện tại có 20 đơn vị nhận ủy thác của NHCSXH huyện. Trong đó số tổ vay vốn là 101 tổ, số hộ vay là 4.478 người, tổng số vốn vay là 151 tỷ đồng. Về công tác kiểm tra giám sát đối với nguồn vốn này, ngay từ đầu năm Hội nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 20/20 đơn vị xã theo đúng theo đúng quy định để thực hiện kiểm tra năm 2024.

Qua kiểm tra, theo dõi các cơ sở Hội, tổ vay vốn đều thực hiện tốt các quy định của Ngân hàng, các hộ vay đa phần đều sử dụng vốn vay đúng mục đích. Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhiều hội viên nông dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến nay, đã có 3.897 hội viên nông dân trong huyện được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng này, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Tại xã Định Trung hiện có 6 tổ vay vốn với 219 thành viên; tổng số vốn vay là 8 tỷ đồng. Qua vay vốn để phát triển kinh tế, đã xuất hiện nhiều gương nông dân làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như hộ ông Bùi Thị Trang hội viên nông dân xã Định Trung vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm để nuôi bò, dê với số tiền là 100 triệu đồng hiện cho thu nhập hàng tháng lãi trên 5 triệu đồng; Hộ ông Nguyễn Văn Hùng hội viên nông dân xã Định Trung, vay từ nguồn vốn cận nghèo để cải tạo vườn, nuôi tôm với số tiền là 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lãi từ 4 triệu đồng/tháng trở lên, vv….

Bên cạnh việc phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, Hội Nông dân huyện còn tích cực nắm bắt tình hình dịch bệnh và tình hình sản xuất nông nghiệp để tư vấn, định hướng, hướng dẫn nông dân có phương pháp sản xuất phù hợp, sẵn sàng tinh thần ứng phó với mọi diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo kinh tế và đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân. Có thể thấy rằng, với nguồn vốn ủy thác NHCSXH, Hội Nông dân huyện đã tạo mọi điều kiện để nguồn vốn tiếp cận cho hội viên nông dân vay; đồng thời quán triệt kỹ về quyền lợi, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn vay để mang lại hiệu quả thiết thực nhằm cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân. Những kết quả thiết thực trên đã góp phần tích cực vào thực hiện tốt chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Thanh Hiếu