Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:31

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021)

Kính gửi: Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bến Tre,

 Cách đây 91 năm, tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930, đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp Nông dân là lực lượng quần chúng cách mạng đông đảo. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giai cấp nông dân Việt Nam đã đóng góp to lớn sức người, sức của và dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong hòa bình xây dựng đất nước, tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, là điểm tựa vững chắc để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; giữ vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào Nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng tổ chức Hội và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội trong việc gương mẫu đi đầu, chủ động triển khai các nhiệm vụ. Hội Nông dân các cấp xứng đáng là nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, là cầu nối giữa Đảng và dân, làm cho nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ,

công chức Hội Nông dân tỉnh nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng không ngừng phát triển cả về quy mô và loại hình; công tác vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng, an ninh được đông đảo nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Các cấp Hội tạo điều kiện tốt để hội viên, nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; hoạt động các Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú cấp tỉnh, huyện ngày càng hiệu quả,... Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực đời sống, trong đó, người nông dân bị ảnh hưởng rất nặng nề. Mặc dù vậy, các cấp Hội và hội viên, nông dân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu với khí thế của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới", góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thực hiện “mục tiêu kép", vừa phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tôi xin chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các cấp Hội và hội viên, nông dân tỉnh nhà trong thời gian qua.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030", đồng thời, tỉnh Bến Tre đang bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều khu công nghiệp, công trình, dự án lớn đã, đang, sẽ được đầu tư xây dựng, là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là giải phóng sức lao động sản xuất của Nhân dân, đặc biệt là người nông dân, nhằm tạo chuyển biến vượt bậc, với mục tiêu là phát triển tỉnh Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Với tinh thần đó, đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực tiễn hoạt động hội, giai cấp nông dân và tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tập trung đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội; chú trọng xây dựng, củng cố chi, tổ hội vững mạnh, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên và đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, thật sự là đại diện cho giai cấp nông dân, là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, những vấn đề bức xúc của cơ sở để phản ánh với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội, đồng thời, hoạt động của Hội Nông dân các cấp phải sâu sát cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, bảo đảm thật sự quyền làm chủ của nông dân; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân; quan tâm phối hợp với các ngành, mở rộng nội dung hoạt động, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát động thi đua thực hiện phong trào Đồng Khởi mới gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong hội viên, nông dân và Nhân dân; tích cực tham gia công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội,…

 Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng Nhân dân tỉnh nhà ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng các cấp Hội và nông dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, cần cù, thông minh, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí và toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân tỉnh nhà lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

UV BCH TWĐ, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ