Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:57

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Thạnh Phước tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch số 218-KH/HNDH ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Bình Đại về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và  Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Qua thời gian chuẩn bị nhân sự, văn kiện, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Đảng ủy xã Thạnh Phước, ngày 16/3/2023 Hội Nông dân xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại  tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn La - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Lê Vũ Minh –Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước, đồng chí Võ Bằng Trúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước; các đại biểu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã, cùng sự có mặt của 60/60 đại biểu hội viên nông dân được triệu tập Đại hội. 

Ảnh: Ban Chấp hành khóa XII ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thạnh Phước đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng như: tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nông dân xã có 13 đồng chí, 07chi Hội, 69 tổ Hội; 07/7 chi Hội đều vững mạnh; 60 tổ hội mạnh, 9 tổ hội khá, đã lãnh đạo phát triển 135/90 hội viên, đạt 150% chỉ tiêu, thành lập mới 12 tổ hội nghề nghiệp với 120 thành viên; thành lập mới 2 tổ hợp tác, nâng lên 4 tổ hợp tác với 46 thành viên, thành lập 01 chi hội nghề nghiệp với 20 thành viên nuôi cua thương phẩm ấp Phước Bình, phối hợp thành lập 1 hợp tác xã thủy sản sinh thái với 168 thành viên. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã phát động hàng năm đăng ký đạt chỉ tiêu huyện giao, cuối năm bình xét có63,9% số hộ đăng ký đạt danh hiện NDSXKDG các cấp. Hội phối hợp tổ chức 04 lớp dạy nghề, cho 78 hội viên, 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 250 hội viên nông dân. Công tác hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã phối hợp triển khai xoay vòng 02 dự án với 20 hộ vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 100 triệu đồng, và được Hội nông Trung ương hỗ trợ 1 dự án nuôi cua thương phẩm số tiền 600 triệu đồng, với 20 hộ vay; phối hợp NHCS giải ngân cho 245 hộ dư nợ 9,3 tỷ đồng, đã tạo điều kiện giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuốc sống góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, kéo giảm 14 hộ nghèo.

Với đặc thù là xã nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm biển, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ thuốc Clorin cho 405 hội với 81,1 ha, số lượng 38 tấn giúp hội viên nuôi tôm xử lý ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn tích cực tham gia các hoạt động hòa giải tại cơ sở, vận động con em hội viên thực hiện NVQS hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao, hàng năm vận động thành lập 01 mô hình nông dân tự quản về ANTT góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động phong trào của Hội, 4 năm liền Hội Nông dân xã được Hội Nông dân huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích như: 01 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, 04 bằng khen của Hội Nông dân tỉnh; 03 giấy khen của UỦy ban nhân dân huyện, 05 giấy khen của Hội Nông dân huyện và Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 22 cá nhân.

Tại Đại hội đã bầu BCH gồm 13 đồng chí, đồng chí Huỳnh Văn Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã. Đồng thời Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp huyện gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% Nghị quyết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, với 11 chỉ tiêu cụ thể. Đại hội đã thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra./.

Minh Hảo - HND huyện Bình Đại