Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:34

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam

Ngày 29-10-2019, UBND xã Hương Mỹ phối hợp Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hương Mỹ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Phan Chánh Thi, Giám đốc Liên minh HTX tỉnh, Ông Nguyễn Thanh Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Hương Mỹ, đại biểu các ban, ngành huyện, xã và 109 xã viên đến dự.

Ông Phan Chánh Thi, Giám đốc Liên minh HTX tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại đại hội, đại biểu được nghe báo kết quả tuyên truyền, vận động thành viên và danh sách thành viên đăng ký, số vốn góp; thông qua dự thảo điều lệ HTX; thông qua dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của HTX; biểu quyết dự thảo điều lệ, dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của HTX... Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị 5 người, Ban kiểm soát 3 người. Ông Nguyễn Quốc Kha giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX, bà Huỳnh Thị Loan giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

Được biết, HTX nông nghiệp Hương Mỹ có trụ sở chính tại ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. HTX tổ chức kinh doanh gồm 8 ngành thuộc dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong năm 2019, HTX cung cấp 3 dịch vụ cho thành viên. Các dịch vụ còn lại cung cấp năm 2020 và các năm tiếp theo.

Qua vận động tuyên truyền, có 109 người đăng ký là thành viên HTX.  Vốn điều lệ 300 triệu đồng. Mỗi xã viên góp vốn tối thiểu 2 triệu đồng.

Ngọc Thúy-HND H. Mỏ Cày Nam