Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 21:39

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tập huấn Nâng cao kỹ năng về phát triển chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

Trong 02 ngày 22 -23 tháng 11 năm 2023, tại Khách sạn hàm Luông, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Nâng cao kỹ năng về phát triển chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp cho 100 cán bộ Hội cơ sở là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên triển khai và hướng dẫn các chuyên đề: Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt và giới thiệu một số mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp; xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tham luận và thảo luận chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp thời gian qua và kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ảnh: Đại biểu dự tập huấn

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Toàn, Chuyên viên cao cấp, UV BTV Trung ương Hội, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN cho biết: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở và đa dạng hóa mô hình thu hút, tập hợp hội viên nông dân tham gia sinh hoạt Hội, ngày 23/6/2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Đề án số 24-ĐA/HNDTW về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp triển khai trong toàn quốc. Sau 7 năm triển khai thực hiện Đề án, đã thành lập được 3.165 chi hộinông dân nghề nghiệp và 26.419 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tập hợp những hội viên cùng chí hướng, cùng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm ngày càng có chất lượng theo chuỗi giá trị,đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Đây là lớp tập huấn có nhiều nội dung quan trọng, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Khắc Toàn, UV BTV Trung ương Hội, Hiệu trưởng trường cán bộ Hội ND Việt Nam báo cáo chuyên đề tập huấn

Ảnh: Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Văn Bàn phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn mong muốn các học viên nghiêm túc tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, mỗi học viên sẽ có cách nhìn mới, thái độ tư duy mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ Công tác Hội và phong trào nông dân cơ sở, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công các phong trào hành động cách mạng địa phương trong thời gian tới.

Ban Xây dựng hội