Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:49

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường biển, giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 05-11-2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hải, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường biển. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn đến dự.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn có 70 cán bộ, hội viên, nông dân, ngư dân tham dự. Nội dụng tập huấn gồm: Luật Biển Việt Nam; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ các vùng biển một cách bền vững phục vụ mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; ứng phó với biến đối khí hậu, phòng chống và cảnh báo thiên tai; bảo vệ đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái; phòng, chống ô nhiễm môi trường biển, xử lý chất thải từ hoạt động kinh tế biển, xử lý chất thải từ hoạt động kinh tế biển, ứng phó sự cố tràn dầu; khai thác tài nguyên biển, phát triển du lịch biển; giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong sinh hoạt và sản xuất.

Đại biểu dự tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn cho biết: Lớp tập huấn này là một trong những hoạt động thuộc Dự án “Nông dân, ngư dân Bến Tre chung tay bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa”. Thông qua dự án nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân và qua đó chuyển biến thành hành động thiết thực để bảo vệ môi trường biển sạch – đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương….

Minh Mừng, Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú