Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 7:28

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tập huấn kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời đại số

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại TTC Palac Bến Tre Trung tâm Xuất tiến thương mại thuộc Sở Công thương Bến Tre phối hợp Hội Nông dân Bến Tre và Ban điều phối dự án Bến Tre tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời đại số cho 150 học viên đại diện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn The, Quyền Giám đốc Trung tâm xuất tiến Thương mại Bến Tre đã đến dự.

Học viên dự tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được nghe Ông Nguyễn Thái Khoa, Phó Chủ tịch JCI Đà Lạt –Chuyên gia đào tạo Marketing trainer tập đoàn IMGroup báo cáo các chuyên đề như Tổng quan về thương hiệu và sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập, những vấn đề về thương hiệu và sở hữu tuệ mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn kinh doanh; chiến lược thương hiệu; hệ thống nhận diện thương hiệu; tích hợp chiến lược thương hiệu trong chiến lược kinh doanh; truyền thông thương hiệu và ứng dụng mô hình Mecgric trong truyền thông thương hiệu.

Báo cáo viên hướng dẫn các kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời đại số.

Qua 01 ngày tập huấn, các học viên nắm được các kỹ năng xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, mở ra hướng đi mới, sáng tạo trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

Nhựt Chiêu, HND tỉnh