Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 13:56

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Tân Phú Tây ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp“nuôi ếch”

Ngày 16/9/2023, Hội Nông dân xã Tân Phú Tây tiến hành ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp“nuôi ếch” ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây.

Căn cứ Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW, ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Trung ương hội về quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Qua quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổ chức “Lễ ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi ếch” với 18 thành viên, bình quân mỗi hộ nuôi từ 500 - 2.000 con.

Ảnh: Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp "nuôi ếch" ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã từng bước đổi mới hoạt động chi hội, tổ hội truyền thống được hình thành trên địa bàn dân cư, từng bước chuyển sang chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, hình thành trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên có chung lợi ích, nghề nghiệp, lĩnh vực hoạt động trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tự liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Dự kiến cuối tháng 9, Hội Nông dân xã phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn kỹ thuật tỉnh mở lớp tập huấn kỹ thuật “nuôi ếch cho các thành viên nghiên cứu học tập, vận dụng thực tiễn góp phần tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trúc Phương