Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 21:27

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh giải ngân vốn tại xã Thành An

Vừa qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre  phối hợp Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc với giải ngân nguồn vốn với số tiền 200 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân xã Thành An có nhu cầu vay vốn thực hiện Dự án “Chăn nuôi bò sinh sản”.

Ảnh: các hộ được vay vốn Dự án "Chăn nuôi bò sinh sản"

Tham gia dự án, mỗi hộ được vay 20 triệu đồng để phục vụ cho việc đầu tư con giống hoặc chuồng trại, thức ăn… Các hộ được tiếp cận nguồn vốn cam kết sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả, hoàn trả gốc và phí đầy đủ, đúng hạn, góp phần giúp cho hội viên, nông dân có điều kiện phát triển kinh tế tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đây là điều kiện tốt giúp nông dân phát triển kinh tế từ dự án “Chăn nuôi bò sinh sản”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc