Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:16

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Phối hợp tuyên truyền chủ trương "Sáu không" của BCH Đảng bộ thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025