Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh có vai trò quan trọng nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa tài vừa đức, để các em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Trong môi trường học đường, học sinh không chỉ được học những kiến thức cơ bản mà còn được rèn dạy về đạo đức để giúp cho con người sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng hiện nay, những giá trị này một số nơi đang bị xuống cấp, thể hiện qua những hành vi bạo lực trong nhà trường. Không chỉ ở các địa phương trong cả nước, tại Bến Tre thời gian gần đây xảy ra một số vụ bạo lực học đường gây bức xúc trong dư luận, như vụ đánh nhau, đăng clip lên mạng xã hội của học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre; hay vụ 02 nữ sinh ở thị trấn Giồng Trôm đang học tại trường Cao đẳng Đồng Khởi hẹn đánh nhau tại công viên thị trấn Giồng Trôm ….

Trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến môi trường học tập, giáo dục học sinh, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo về định hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giữ vững an ninh, an toàn trường học. Theo đó, ngoài trách nhiệm của nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường thì cần vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020 và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, các cấp Hội cần chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân giáo dục con em khai thác và sử dụng mạng xã hội đúng quy định, không cung cấp, chia sẻ, phát tán những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự.

Song song đó, để phối hợp chặt chẽ 3 môi trường “Gia đình – nhà trường – xã hội” trong giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển nhân cách học sinh, Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp Hội quán triệt trong cán bộ, hội viên nông dân quản lý tốt con em mình, thể hiện sự quan tâm, giáo dục đúng mức của gia đình. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với giáo viên để nắm bắt tâm lý, có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những mâu thuẫn, xung đột của con, em trong trường học, đồng thời ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc các vụ bạo lực học đường.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Tri

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, giúp học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất để đáp ứng vào sự phát triển chung của đất nước. Do đó, các cấp Hội trong tỉnh sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giữ cho môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, để con em hăng hái hơn trong học tập và “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”./.

Ban Xây dựng Hội