Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:44

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Nông dân xã Phú Long khôi phục trồng màu trong trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19

Như chúng ta đã biết hiện nay xã Phú Long đang trong giai đoạn nước rút xây dựng xã nông thôn mới, việc khắc phục các mô hình kinh tế đang được chú trọng khôi phục sau thời gian giãn cách xã hội để bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Phú Long có 02 giồng cát của xã trên địa bàn ấp Giồng Kiến và Giồng Tre, nông dân đào giếng sử dụng mạch nước ngọt tự nhiên phục vụ cho sinh hoạt gia đình và cung cấp nước để tưới trong sản xuất trồng rau với số lượng hộ đang canh tác 27 hộ.

Ảnh: Nông dân xã Phú Long khôi phục trồng rau màu trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19

Việc sản xuất rau màu của người dân địa phương thời gian qua bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19 và hiện nay đang dần được khôi phục. Để khắc phục tình trạng nông dân sản xuất không theo qui hoạch, nhỏ lẻ, manh mún nên Phú Long thành lập tổ hợp tác rau, hiện đang cố gắng khôi phục hoạt động và sản xuất.

Tại ấp Giồng Kiến, Tổ hợp tác rau an toàn có 22 thành viên, với diện tích trồng là 3,4 ha. Hoạt động tổ hợp tác bước đầu mang lại hiệu quả trong việc  trao đổi, học hỏi, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tế cho người nông dân chuyên canh trồng rau nên mang lại chất lượng. Hiện tại các hộ trồng rau tiếp tục tự đầu tư hệ thống tưới phun sương, trồng rau trong nhà lưới để tăng thêm năng suất và chất lượng sản phẩm theo hướng rau sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là sản xuất thích ứng an toàn trong giai đoạn bình thường mới vừa chống dịch vừa sản xuất phát triển kinh tế.

Với điều kiện tự nhiên thiên nhiên ưu đãi đất đai thổ nhưỡng, cộng với việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hy vọng rằng trong thời gian tới các hộ dân trồng rau duy trì và nhân rộng thành viên kinh tế tập thể xây dựng thương hiệu rau sạch, đồng hành sự hỗ trợ của nhà nước, nhà doanh nghiệp để cùng nhau có một bước phát triển nhanh bền vững. Một lần nữa phải khẳng định rằng, nông dân cần tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể để phát triển hơn, nhất là tập trung xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương để có đầu ra ổn định, giúp nông dân thích ứng an toàn với  dịch COVID-19./.

 

HND xã Phú Long