Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:11

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Nông dân Ba Tri phát triển nông nghiệp gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát hết sức nguy hiểm và khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Ba Tri đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân (HVND) tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo thành tựu theo hướng phát triển trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho cho HVND. Xác định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hội Nông dân huyện chỉ đạo 23 cơ sở Hội đẩy mạnh việc vận động HV ND thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế khá, giàu. Phát động HVND đăng ký mô hình SXKD giỏi.Kết quả có 19.147 hộ đăng ký đạt 61,7% sở số hộ nông nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức bình xét phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi năm 2021. Quả bình xét có 9. 975 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp đạt 52,9%, trong đó, cấp TW 224 hộ, cấp tỉnh 404 hộ, cấp huyện 1357 hộ, cấp cơ sở 7.990 hộ. Tập trung xây dựng tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất)  vận động, hướng dẫn hỗ trợ  HVND tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Phối hợp vận động, thành lập mới 11 tổ hợp tác đạt 220 % chỉ tiêu tỉnh Hội giao, thành lập 03 Hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng 232 Tổ hội nghề nghiệp trồng lúa và chăn nuôi dê, bò. Hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), huyện Hội đang quản lý 6 dự án quỹ HTND Trung ương 900 triệu đồng, tỉnh Hội 800 triệu đồng, đã vận động tăng trưởng nguồn quỹ là 401,15 triệu đồng đạt tỷ lệ 95,51%, chỉ tiêu tỉnh Hội giao, nay nguồn quỹ HTND hiện lên 2,965 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã giải quyết cho 199 hộ vay, số tiền là 2,895 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hộ bà Phạm Thị Tỷ ấp An Hòa xã An Phú Trung phát triển đàn bò sữa theo quy mô trang trại mang lại hiệu quả cao

Phong trào thi đua xây dựng NTM tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân  ở nông thôn, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HVND được phát huy. Hội nông dân huyện tập trung vận động HVND thực hiện 15 phần việc trong xây dựng NTM. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ xã điểmMỹ Thạnh, Phú Lễ, vận động thực hiện  các tiêu chí để xây dựng thành công xã NTM.Trong năm,HộiNông dân các xã, thị trấn  đã vận động và đóng góp kinh phí đối ứng xây dựng 13 cầu nông thôn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 2,249 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận động 47 triệu đồng và 255 ngày công lao động để xây dựng tuyến đường liên xóm dài 470, rộng 2m, tại xã Mỹ Thạnhvà xã An Hiệp. Tổng kinh phí xây dựng năm 555 triệu đồng, trồng và chăm sóc 3.200 cây xanh trên các tuyến đường các xã trong huyện; vận động vốn thấp sáng tuyến đường với chiều dài 200m, kinh phí hơn 50 triệu đồng.  Ngoài ra, Hội cơ sở còn vận động nông dân tham gia thực hiện tốt ngày chủ nhật NTM, dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần làm thông thoáng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

 Ông Nguyễn Minh Tấn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Tri cho biết:  Năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho các nông dân phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề gắn với áp dụng tiến bộ khoa học-  kỹ thuật; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy HVND hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng thu nhập, tích tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Từ các hoạt động thiết thực của các Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ba Tri, đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong HVND và nhân dân vì mục tiêu đổi mới, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Hải-CTV HND huyện Ba Tri