Site banner

Nông dân ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận tham gia sữa móng cầu

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021, Ban chấp hành chi Hội Nông dấn ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận tập trung 15 lực lượng hội viên tu sửa móng cầu Giồng Đế liên xã Lộc Thuận - Định Trung và xã Phú Vang, huyện Bình Đại.

Ảnh: hội viên ấp Lộc Thành tham gia sửa móng cầu

Cầu này được xây dựng cách đây trên 10 năm, đến nay đã xuống cấp sụp lỡ làm cho nhân dân trong khu vực đi lại rất khó khăn. Ban chấp hành chi Hội Nông dân ấp Lộc Thành đã vận động trong hội viên nông dân đóng góp xi măng, sắt, đá, cát, trị giá 6,5 triệu đồng và hỗ trợ ngày công lao động để sữa chữa hai bên móng cầu.

Mặc dù đây là việc làm nhỏ nhưng thể hiện sự tinh thần trách nhiệm của hội viên nông dân, đoàn kết và hưởng ứng tốt các chương trình do Hội Nông dân địa phương phát động. Qua đây phần nào góp phần phát triên kinh tế - xã hội địa phương.

HND xã Lộc Thuận