Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 20:37

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngày 08/7/2021, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản 6199/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động tiếp cận chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam triển khai thực hiện chính sách cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất một số nội dung. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng chính sách: Là người sử dụng lao động (gọi chung là khách hàng vay vốn).

2. Thời hạn, mức vay, lãi suất cho vay: Thời hạn cho vay dưới 12 tháng; mức cho vay tối đa 03 tháng lương tối thiểu vùng/01 lao động; lãi suất cho vay là 0%, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng khi vay vốn không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay.

3. Mục đích sử dụng tiền vay: Để trả lương cho người lao động ngừng việc; trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất.  

4. Điều kiện vay vốn:

4.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/03/2022;  

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

4.2. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid - 19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/03/2022;

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

4.3. Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất kinh doanh:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ: Đ/c Lý - P.Giám đốc NHCSXH huyện. Điện thoại số 098 218 38 48; Đ/c Lễ -Tổ trưởng KHNV: Điện thoại số 098 434 41 11 để được giải đáp, hướng dẫn.

Thanh Tâm-Ngân hàng Chính sách Mỏ Cày Nam