Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:29

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mỏ Cày Nam họp giao ban định kỳ

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện vừa tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác huyện tại Uỷ ban nhân dân xã Ngãi Đăng huyện Mỏ Cày Nam nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024.

Tham dự hội nghị có Ông Lê Văn Nam ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, ông Trần Đoàn Nhật Phương, Cán bộ tín dụng, phụ trách địa bàn; 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, 16/16 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Thay mặt Tổ giao dịch, Ông Trần Đoàn Nhật Phương - Cán bộ tín dụng, phụ trách địa bàn - Chủ trì giao ban báo cáo các kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024, đồng thời báo cáo một số tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Quan cảnh phiên giao dịch tại xã Ngãi Đăng

Đến tháng 2/2024 chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần rất lớn để hoạt động tín dụng NHCSXH trên địa bàn toàn xã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến  tháng 02/2024 là 23.364 triệu đồng, không có nợ quá hạn.Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, trong tháng đã giúp cho 21 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: có 3 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, 9 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút 18 lao động; hỗ trợ kinh phí cho 6 hộ gia đình xây dựng mới và cải tạo 6 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay 4 lượt Học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập....

Dư nợ ủy thác đến thời điễm hiện tại của các Tổ chức Chính trị - Xã hội đều tăng so với năm 2023. Trong đó, Hội Nông dân quản lý dư nợ cao nhất trên 10 tỷ đồng, với trên 282 hộ vay thuộc 6 Tổ TK&VV. Hội liên hiệp Phụ nữ dư nợ trên8,5 tỷ đồng với243 hộ vay thuộc 5 Tổ TK&VV. Hội Cựu chiến binh dư nợ gần 1  tỷ đồng với 27 hộ vay thuộc 1 Tổ TK&VV. Đoàn Thanh niên dư nợ trên 3,7 tỷ đồng, với 112hộ vay thuộc 4 Tổ TK&VV.

Nhờ làm tốt chương trình ủy thác vay vốn đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ chính sách khác, giúp cho việc đưa được nguồn vốn đến với các đối tượng vay vốn được gần hơn, mở rộng hơn và kịp thời hơn. Chất lượng tín dụng cũng được nâng lên rõ rệt và đạt kết quả cao. Thông qua việc thực hiện ủy thác, các hội đoàn thể có điều kiện củng cố tổ chức và thu hút tập hợp hội viên; tham gia giám sát đảm bảo chính sách tín dụng được thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các Tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác đã động viên thành viên vay vốn dành dụm chi tiêu, hăng hái thực hành tiết kiệm. Đến tháng 02/2024, có 16 Tổ Tiết kiệm và vay vốn huy động tiền gửi đạt 100% số Tổ; Số tiền gửi tiết kiệm của tổ đạt 1.480 triệu đồng với 644 hộ đạt 98% tổng số thành viên có dư nợ. 16/16 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn có chất lượng hoạt động tốt chiếm tỷ 100%.

Phát biểu tại cuộc Họp giao ban tháng 2/2024, Ông Lê Văn Nam đại diện UBND xã đánh giá cao kết quảthực hiện công tác phối hợp ủy thác vay vốn giữa Ngân hàng CSXH  với các hội đoàn thể xã; đồng chí cũng đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể cần tập trung: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tổ TK&VV, hoạt động giao dịch xã, không để phát sinh nợ quá hạn; tỷ lệ giải ngân tại xã đạt trên 99% tỷ lệ thu nợ tại xã đạt 99%, tỷ lệ thu lãi tại xã đạt trên 99%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 95% trở lên; 100% các khoản nợ đến hạn, nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Nhân buổi họp Giao ban tháng 2/2024 đại diện NHCSXH đã trao 2 giấy khen cho 2 cá nhân tổ trưởng tổ TK&VV với thành tích Hoàn thành tốt công tác quản lý nguồn vốn uỷ thác của NHCSXH năm 2023, do Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên quản lý.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện công tác ủy thác nói riêng, tại buổi giao ban, đại diện các Hội đoàn thể ý kiến thảo luận sâu về một số giải pháp tăng trưởng dư nợ, kéo giảm lãi tồn trong những tháng tiếp theo, đại biểu các hội đoàn thể xã dự họp đều đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác, để tạo thuận lợi nhất cho người nghèovà các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng để ngân hàng chính sách xã hội luôn là người bạn đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, góp phần hỗ trợ công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân, hạn chế tín dụng đen,…giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội,góp phần cùng chính quyền và nhân dân xã Ngãi Đăng xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong quý 2 năm 2024.

Phạm Thị Kim Châu