Site banner
Thứ tư, 7. Tháng 6 2023 - 0:06

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh

Vừa qua, Công an tỉnh Bến Tre vừa thành lập số điện thoại đường dây nóng 02753. 575.039 để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Qua đó, đấy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

          Công an tỉnh Bến Tre cũng lưu ý tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân khi thông tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và có nội dung cụ thể về “họ tên, địa chỉ, số điện thoại” của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng. Mọi thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin đều được giữ bí mật và được đảm bảo các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo

Ban Biên tập website HND - Phòng PV 05