Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:05

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Nâng cao năng lực quản lý vốn ủy thác tín dụng chính sách của Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc

Vốn tín dụng chính sách là “chỗ dựa” giúp người nghèo vượt qua khó khăn. Phương thức cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội chủ yếu ủy thác thông qua các tổ chức hội đoàn thể nên các đối tượng thụ hưởng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn; nhờ đó tín dụng chính sách đã trở thành vai trò quan trọng, là “điểm sáng” trong việc giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trong số các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động ủy thác nguồn vốn, Hội Nông dân là tổ chức điển hình. Năm 2020, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hoạt động ủy thác của Hội Nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mỏ Cày Bắc đạt được nhiều kết quả tích cực. Vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho hội viên Hội Nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, các cơ sở hội đã thu hút thêm hội viên mới, thoát nghèo từ vay vốn vay tại NHCSXH.

Chính vì lẽ đó, hội Nông dân huyện đặt nhiệm vụ cho từng chi tổ hội là: “Hỗ trợ hội viên hội Nông dân vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập”. Do vậy năm “Về đích - 2020” nhiệm vụ trọng tâm của hội là khai thác nguồn vốn từ NHCSXH cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất.

Tính đến 30/11/2020, hoạt động ủy thác của hội được triển khai hầu hết ở các chi tổ hội. Dư nợ do hội Nông dân huyện quản lý là 111,5 tỷ đồng chiếm 39,33% trên tổng dư nợ của tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Do tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác kiểm tra giám sát nên nợ quá hạn duy trì ở mức thấp và giảm so đầu năm là 14 triệu đồng.

Thông qua chương trình cho vay vốn tại NHCSXH nên việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ Tiết kiệm và vay vốn được duy trì, việc trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn có hiệu quả; hướng dẫn sản xuất kinh doanh, nâng cao kiến thức, kỹ năng khoa học kỷ thuật vào sản xuất theo hướng tiến bộ được thuận lợi. Một điều quan trọng là đồng vốn tín dụng chính sách không chỉ tạo điều kiện cho nông dân nghèo vượt khó mà còn góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của từng hội viên, từ chỗ thụ động trong canh tác, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, đến nay bà con đã biết lựa chọn những mô hình kinh tế, cây con giống phù hợp. Từ đó, nhiều thành viên vay vốn không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi như hộ anh: Nguyễn Hoàng Khang, ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân với mô hình trồng nấm Bào ngư.

                                                               Mô hình trồng nấm Bào Ngư thoát nghèo từ nguồn vốn vay NHCSXH

 Đạt được kết quả trên, trước hết là do Hội Nông dân các xã được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để khẳng định vị thế của mình, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức Hội. Về Hội Nông dân có phân công cán bộ đủ năng lực chủ động phối hợp với cán bộ tín dụng NHCSXH kiểm tra tất cả các chi tổ hội cấp dưới, tổ TK&VV, hộ vay vốn… nhờ đó ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn và trả nợ vay được nâng lên, góp phần bảo đảm chất lượng nguồn vốn nhận ủy thác.

Mặc khác, bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động ủy thác hiện tại vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do: Hộ vay rời khỏi địa phương vì mưu sinh hoặc bán tài sản là đất qua cơ quan Công chứng nên khó khăn trong việc quản lý và xử lý ... Do vậy, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức Hội Nông dân xã  trong thời gian tới cần chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng.

Có thể khẳng định rằng đến thời điểm này hoạt động ủy thác của Hội đã đi vào nề nếp mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, các chi tổ hội được củng cố kiến thức và năng lực quản lý; từ các nội dung chương trình ủy thác được thực hiện đầy đủ giúp cho cơ sở Hội lồng ghép các chương trình khác thuận lợi. Những kết quả trên cho thấy hoạt động ủy thác giữa Hội Nông dân và NHCSXH huyện đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng hội viên và quần chúng nhân dân. Hoạt động ủy thác nguồn vốn là một chủ trương đúng, là công cụ chủ yếu hiệu quả giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

 

Hiếu Trung - Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc