Site banner
Thứ ba, 23. Tháng 4 2024 - 9:33

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Năm 2022 nguồn ngân sách chuyển 2 tỷ đồng sang Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh

Nhằm đẩy mạnh công tác vận động tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân giúp hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, trong năm 2022 vừa qua  Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân theo chỉ tiêu phân bổ. Cùng với đó, Ban điều hành tỉnh tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển ngân sách sang Quỹ, qua đó toàn tỉnh thực hiện vượt chỉ tiêu tăng trưởng do Trung ương Hội giao.

 Trong năm qua, toàn tỉnh tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân là 5,453 tỷ đồng, trong đó cấp huyện và cơ sở tăng trưởng được 3,453 tỷ đồng và Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển từ ngân sách 2 tỷ đồng sang Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Như vậy, chỉ tính riêng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh lũy kế đến nay được 7 tỷ đồng.

Với nguồn vốn 2 tỷ cấp tỉnh, Ban Điều hành phân bổ vốn và chọn địa điểm xây dựng mô hình, dự án, hộ vay vốn và thực hiện quy trình khảo sát, thẩm định đúng theo quy định của Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất phê duyệt cho vay vốn 06 dự án. Từ ngày 13/9/2022 đến 07/10/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dântỉnh Bến Tre đã tổ chức giải ngân xong 06 dự án gồm: chăn nuôi bò sinh sản, đầu tư chăm sóc và cải tạo vườn dừa, vườn bưởi da xanh và sản xuất cây giống ươm trên giá thể thuộc 06 đơn vị (xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại; xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam; xã Giao Long, huyện Châu Thành; xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri; xã Long Thới, huyện Chợ Lách và xã An Qui, huyện Thạnh Phú) có 62 hộ nông dân tham gia thực hiện dự án,với số tiền 02 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 36 tháng, phí 0,7% tháng (8,4%/năm) để phát triển sản xuất.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Văn Nhơn - Trưởng Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh  phát biểu tại buổi trao vốn tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

Sau khi nhận được nguồn vốn, các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn vay đã góp phần giúp các hội viên nông dân tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, qua đó tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân, tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Cùng với việc tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn, Hội nông dân cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho các hộ vay vốn, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên, nông dân vươn lên trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Ngọc Mai - Ban Xây dựng Hội