Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:27

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Lễ ký quy chế phối hợp trong công ty dự báo điện thương phẩm

Vừa qua, Điện lực Chợ Lách tổ chức Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa Điện lực và Khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện ≥ 1 triệu kWh/năm.

Tham dự buổi lễ gồm có Ông Nguyễn Duy Phúc - Giám đốc Điện lực Chợ Lách làm chủ trì, cùng hai Phó Giám đốc, Trưởng các/phòng Đội tham dự, Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Lách, Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre, phía khách hàng có ông Nguyễn Trường Sang - chủ Cơ sở sản xuất Trường Phát, cơ sở trọng điểm sử dụng điện ≥ 1 triệu kWh/năm.

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Duy Phúc báo cáo tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện Chợ Lách và công tác dự báo điện thương phẩm trong thời gian qua.

Dưới sự chứng kiến của Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Lách và Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre, Điện lực Chợ Lách và khách hàng đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác dự báo điện thương phẩm.

Với quy chế này Điện lực Chợ Lách mong muốn Quý khách hàng dự báo sản lượng điện thương phẩm hàng tháng để giúp Ngành điện có kế hoạch huy động các nguồn phát điện phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đồng thời, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Điện lực Chợ Lách và Quý Khách hàng, cũng như tạo cơ hội trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng về vấn đề cung ứng và sử dụng điện.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác dự báo điện thương phẩm

Ông Nguyễn Duy Phúc - Giám đốc Điện lực Chợ Lách và ông Nguyễn Trường Sang - chủ Cơ sở sản xuất Trường Phát ký kết

Quy chế phối hợp trong công tác dự báo điện thương phẩm.

Công ty Điện lực Bến Tre