Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 23:08

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân Thị trấn Phước Mỹ Trung qua 5 năm nhìn lại

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Hội Nông dân và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác Hội và phong trào nông dân xã Phước Mỹ Trung (nay là Thị trấn Phước Mỹ Trung) tiếp tục được phát triển. Tổ chức Hội thường xuyên được củng cố theo hướng chất lượng và hiệu quả, từ đó góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phước Mỹ Trung (nay là thị trấn Phước Mỹ Trung) nhiệm kỳ 2023 - 2028

rong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Thị trấn Phước Mỹ Trung đã tập trung tuyên truyền các chính sách mới có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ đạo chi, tổ Hội khai thác và bám sát các nội dung trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh hàng tháng để định hướng nội dung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân. Nhiệm kỳ qua, đã tuyên truyền 205 cuộc với 4.305 lượt người dự, đạt 100% Nghị quyết đề ra. Có  nhiều tập thể và cá nhân được Hội cấp trên công nhận tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được Hội chú trọng, hàng năm Hội phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân trong việc tuyên truyền pháp luật, nhiệm kỳ qua đã tổ chức 15 cuộc tuyên truyền pháp luật với trên 450 lượt hội viên nông dân dự; nội dung về Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường, … Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được triển khai thực hiện thường xuyên. Cán bộ chuyên trách Hội Nông dân xã đạt chuẩn theo quy định, trình độ chuyên môn đại học, trung cấp lý luận chính trị và sử dụng thành thạo vi tính. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, các chi, tHội ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội được nâng lên; số chi hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100% so với Nghị quyết.

Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên luôn được chú trọng. Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 “Về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội nông dân Việt Nam”, việc phát triển hội viên mới theo hướng chất lượng được Hội quan tâm; các loại hình tập hợp nông dân vào Hội được triển khai thực hiện như tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp,... đã mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, thu hút nông dân vào tổ chức Hội ngày càng đông, trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 155 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu Hội Nông dân huyện giao.

Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đều phát động các phong trào thi đua như: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh... Hội vận động hội viên, nông dân đã thay đổi hơn 03 hecta vườn tạp, kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn quả, làm hoa kiểng và cây giống. Tổng đàn bò trong hội viên tăng lên 150 con, đàn dê tăng lên 250 con so với đầu nhiệm kỳ, đàn gia cầm ổn định. Diện tích cây giống, hoa kiểng tăng lên 07 hecta. Hiện nay trên địa bàn Thị trấn có 04 tổ hợp tác, 01 chi hội nghề nghiệp hoa kiểng, cây giống và 22 tổ hội nghề nghiệp, thu hút 350 hội viên tham gia. Song song đó, Hội phối hợp các ngành chức năng tổ chức 25 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân, có 805 lượt hội viên nông dân tham dự. Nội dung: cách chăm sóc vườn cây sau hạn mặn, kỹ thuật trồng bưởi, ủ phân hữu cơ, nuôi lươn không bùn chăm sóc vườn cây ăn trái, cách phòng, trừ sâu đầu đen, dừa hữu cơ, bưởi Vietgrap,... Trong công tác giảm nghèo, Hội Nông dân thị trấn Phước Mỹ Trung quan tâm qua việc thực hiện các giải pháp thiết thực như: tranh thủ các chương trình, dự án, vốn vay thông qua ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân đầu tư sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững, đã phối hợp giải ngân hơn 150 lượt hồ sơ vay vốn từ ngân hàng CSXH huyện, quỹ hỗ trợ nông dân huyện, tỉnh và Trung ương để thực hiện các dự án: Nuôi gà thả vườn, nuôi bò sinh sản, nuôi dê, làm hoa kiểng, cây giống,....với số vốn được tiếp cận gần 05 tỷ đồng. Hội chủ trì thực hiện thành công 03 mô hình khởi nghiệp thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu trong hội viên.

Qua nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét khen thưởng 15 tập thể (chi, tổ Hội), 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hội và phong trào nông dân và tập thể BCH Hội Nông dân xã được Trung ương Hội nông dân tặng 01 bằng khen, Hội nông dân tỉnh tặng 01 bằng khen và nhiều cá nhân được tỉnh, huyện, xã tặng giấy khen.

Với những kết quả tiêu biểu như trên cho thấy công tác Hội và phong trào nông dân thị trấn Phước Mỹ Trung luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Nông dân huyện, chỉ đạo của Đảng ủy, khối vận, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình, trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân Thị trấn và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân nên các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Qua các phong trào của Hội, các chi, tổ hội từng bước trưởng thành và vững mạnh từ nhận thức đến hành động chất lượng hoạt động tổ chức Hội và hội viên có nâng lên, trình độ năng lực cán bộ Hội có bước phát triển, thể hiện trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác Hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội, công tác chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn từng bước đổi mới, đạt kết quả tốt hơn. Tổ chức Hội thường xuyên củng cố theo hướng chất lượng, hiệu quả vững mạnh; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy những mặt làm được, nghiêm túc kiểm điểm khắc phục những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ 2018 - 2023, ngày 29/3/2023 Hội Nông dân xã Phước Mỹ Trung đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Phước Mỹ Trung nhiệm kỳ 2023 - 2028 (nay là Hội nông dân Thị trấn Phước Mỹ Trung), Đại hội đã đánh giá lại kết quả đạt trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ tới với 15 chỉ tiêu lớn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí, bầu Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Văn Điền tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân Thị Trấn Phước Mỹ Trung, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Văn Điền - HND thị trấn Phước Mỹ Trung