Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:29

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới