Site banner
Chủ nhật, 25. Tháng 9 2022 - 4:52

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới