Site banner
Chủ nhật, 25. Tháng 9 2022 - 4:51

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Kế hoạch nhân rộng mô hình ban tuyên truyền, vận động trên địa bàn cơ sở