Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 20:43

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Ý kiến Nhân dân là quan trọng

Tiếp tục thực hiện quy trình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống MTTQ Việt Nam cơ sở đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mong muốn góp phần quan trọng vào sự thành công của công cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt quan tâm, bởi có tuyên truyền tốt, tuyên truyền đúng, người dân mới hiểu được vai trò của mình khi cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử là như thế nào, lựa chọn đại biểu xứng đáng lãnh đạo đất nước, phục vụ Nhân dân trong mỗi nhiệm kỳ. Thông qua các cuộc họp ở địa phương, sinh hoạt chi-tổ-hội đều chú trọng tuyên truyền công tác bầu cử thông qua bộ tài liệu hỏi đáp do Mặt trận Trung ương ban hành, tuyên truyền lưu động, tại các điểm công cộng, chạy chữ nổi tại các trụ sở hành chính, phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” theo Công văn số 1773/UBND-NC ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh, phối hợp với VNPT tổ chức tuyên truyền về công cuộc bầu cử…

Thực hiện bước bốn quy trình hiệp thương của Nghị quyết liên tịch số 09/2021 ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi trú đối với người được giới thiệu ứng cử.

Tỉnh có 8.680 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp. Theo hướng dẫn, từ ngày 21/3-08/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 157 xã, phường, thị trấn đã tổ chức 968cuộc hội nghị cử tri theo đơn vị ấp, khu phố, nơi người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp, có 57.146/82.689 (cử tri được mời) tham dự, đóng góp 3.001 ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử.

Tại các hội nghị, cử tri nhận xét đối với những người ứng cử khá chân tình và thẳng thắn. Cử tri cho rằng những người được giới thiệu ứng cử lần này đều có đủ các tiêu chuẩn theo quy định và không có người nào vi phạm các trường hợp không được ứng cử. Bên cạnh những ý kiến nhận xét, cử tri cũng đề nghị những người được giới thiệu ứng cử, nếu đắc cử thì phải làm tròn trách nhiệm đại biểu, đã hứa với dân những gì thì cố gắng thực hiện cho trọn vẹn, giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời đề đạt những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết thỏa đáng, quan tâm hỗ trợ cho chính quyền địa phương nơi cư trú; gương mẫu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ những quy định của địa phương, của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị người ứng cử phải dành thời gian tham gia các cuộc họp, các phong trào ở địa phương, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư.

Hội nghị cử tri ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

Qua nắm dư luận, nhiều cử tri cho rằng ở nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều đại biểu chưa giữ trọn vẹn lời hứa với Nhân dân, bởi vì khi tiếp xúc vận động bầu cử, người ứng cử hứa rất nhiều việc, sẽ làm rất nhiều việc cho địa phương, cho dân, nhưng khi trúng cử, cả nhiệm kỳ đại biểu chẳng thực hiện được bao nhiêu công việc đã hứa trước đó. Bởi lời hứa với Nhân dân là vô cùng quan trọng. Không có Nhân dân, người đại biểu phục vụ cho ai?

Tuy nhiên, tại các buổi họp lấy ý kiến Nhân dân nơi cư trú của người ứng cử, người dân chỉ nêu những ưu điểm và bày tỏ sự gởi gắm đối với người ứng cử; nhiều nơi tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho người ứng cử ở nhiều cấp, số lượng người ứng cử đông (khu phố 6, Phú Khương, thành phố Bến Tre 27 người) nên thời gian để cử tri phát biểu ý kiến không còn nhiều; một số người được giới thiệu ứng cử chưa sắp xếp thời gian tham dự hội nghị, có nơi không mời ứng cử viên và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, như vậy chưa đúng với quy trình cần phải rút kinh nghiệm.

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử được tổ chức nghiêm túc, chu đáo. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền nói chung và trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 16/4/2021.

 

Hồ Thu - Phan Lê