Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 13:55

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2023) gắn với Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ ba - năm 2023