Site banner
Thứ năm, 30. Tháng 3 2023 - 5:25

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023